כיצד תוכנת החתימה הדיגיטלית Doxi מייעלת מגוון תהליכים ארגוניים ועסקיים ב'צמח מפעלים' – סיפור לקוח