Doxi מספקת אבטחת מידע ברמה הגבוהה ביותר

המערכת עובדת ב HTTPS

משתמשים חיצוניים חותמים על רכיב המותקן ב- DMZ - לא על שרתים פנימיים

המסמכים החתומים נשמרים על שרת פנימי של החברה

Windows authentication למשתמשים מול ה- Active Directory ללא Login

שלוש שכבות של הגנה - ויזואלית, דיגיטלית, מוצפנת

דילוג לתוכן